Dijmed Teknoloji

Marka Tescil

Markanızı Tescil Ettirmek İçin
Dijmed Teknoloji Uzman Kadrosuyla Hizmetinizde

Marka Tescil Çorlu
Marka Tescil Hizmeti

Marka Tescil Nedir?

Etkileneceğinizden şüphemiz yok!

Marka; bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Markada en önemli kriter, ürün yada hizmetleri benzer ürün yada hizmetlerden farklılaştırmayı sağlayan ayırt edici özelliğinin bulunmasıdır. Türkiye’de bir markanın etkin olarak korunabilmesi için Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescili şarttır. Bir ibarenin marka olarak Türk Patent Enstitüsü’nde tescili, marka sahibine sadece Türkiye açısından etkin hukuki ve cezai koruma sağlar.

Marka Tescil Çorlu
Neden Marka Tescili?

Günümüzde markalar somut varlıklardan daha değerli hale gelmiştir. Öyle ki şirketlerin güçleri sahip oldukları maddi varlıklardan ziyade artık markalarının değerleri ile ölçülmektedir. Değer taşıyan her şey gibi markaların da korunması gereklidir. Markanın koruması elbette ki onun sahibi adına tescil edilmesi ile başlar. Marka koruması hemen hemen dünyanın tüm ülkesinde Türkiye'nin de 1930 yılında imza atığı "Paris Anlaşması" kriterlerine göre korunur. Türkiye'de markalar, Paris Anlaşmasına uygun olarak hazırlanmış olan ve 1995 yılından itibaren yürürlükte olan 556 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre korunur.

Gerek üretim, gerekse hizmet işletmeleri ürün veya hizmetlerini ayırt etmek için kullandıkları markaları bir başkası tarafından taklit edilmemesi için onları "marka tescili" ile koruma altına almalıdırlar. Marka tescili; kullanılan isim, logo veya ayırt edici işaretin birebir aynısının veya benzerlerinin kullanılmasını engelleyen en önemli ve güçlü kanuni yoldur.

Marka Tescil Çorlu

  Marka Tescilinin Faydaları
 • Markanızı tescil ettirerek ;
 • Markanızın başkalarının mal veya ambalajlarının üzerinde kullanılmasını,
 • Markanızı taşıyan malların başkalarınca piyasaya sürülmesi, stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanmasını,
 • Markanızı taşıyan malın başkalarınca ithali ve/veya ihracını,
 • Markanızın başkalarının iş evrakı ve reklamlarında kullanılmasını, önleyebilirsiniz ve söz konusu koruma kapsamında;
 • Tecavüz fiillerinin durdurulması ve önlenmesini,
 • Maddi ve manevi zararın tazmini ile itibar tazminatını,
 • Taklit ürünler ve bu ürünlerin üretiminde kullanılan araçlara el konmasını,
 • El konan ürünler üzerinde mülkiyet hakkı tanınmasını,
 • Tecavüz edenlere 1-4 yıl arası hapis cezası verilmesini,
 • Tecavüz edenlerin yüksek para cezaları ile cezalandırılmalarını,
 • İşyerlerinin 1 yıldan az olmamak üzere kapatılmasını ve aynı süre ile ticaretten men edilmelerini, mahkemeden talep edebilirsiniz.
 • Marka oluştururken dikkat edilmesi gereken kurallar
 • Kolay okunabilmeli
 • Ayırt edici özelliği bulunmalı
 • Kolayca taklit edilememeli
 • Okunuşu kulağa hoş gelmeli
 • Tüketicinin zihnine işlemeye ve bilinç altına tesir etmeye elverişli olmalı
 • İh yapılacaksa ihracat yMarkayı kullanmaya başlamadan önce başkası adına tescilli olup olmadığı konusunda araştırma yapılmalıapıldığı ülkenin dilinde kötü bir anlamı bulunmamalı
 • Bir markada aranacak en önemli özellik, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden AYIRT ETME GÜCÜNÜN bulunmasıdır.
 • Marka Tescil Nereden Alınır?
 • Marka tescil konusunda Türkiye de tek tescil makamı Türk Patent Enstitüsü dür.
 • Marka Tescil Aşamaları
 • Marka ön araştırmasının yapılması (556 sayılı K.H.K'nın 7.maddesi çerçevesinde)
 • Marka tescil başvurusu için gerekli evrakların hazırlanması (marka örneği, noter onayı gerektirmeyen matbuu vekaletname)
 • Başvuru dosyası hazırlandıktan sonra Türk Patent Enstitüsüne müracaatın yapılması
 • Türk Patent Enstitüsü tarafından mal ve hizmet kodlamasının girilmesi.
 • Türk Patent Enstitüsü tarafından 556 sayılı K.H.K'nın 7.maddesi çerçevesinde incelemenin yapılması
 • Türk Patent Enstitüsü tarafından yayın kararının verilmesi.
 • Türk Patent Enstitüsü tarafından markanın resmi markalar bülteninde 3.şahısların itirazı için 3 aylık süreyle yayınlaması.
 • Türk Patent Enstitüsü tarafından markanın tescil kararının verilmesi ve takribi olarak tescil harcının ödenmesinden 1 ay sonra tescil belgesinin hak sahibine gönderilmesi.
 • Basvuru İçin Gerekli Evraklar:
 • Müracaatı istenen marka
 • Varsa istenen marka örneği
 • Şirket veya şahsa ait faaliyet belgesi
 • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 • Vekaletname (Büromuzca düzenlenecek ve noter tasdiki gerekmemektedir).
 • İşlemlerin takibi ile ilgili olarak kurumunuz ve şirketimiz arasında düzenlenecek sözleşme.
 • MARKA TESCİL VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ
 • Tescil başvurusu belgelerinin hazırlanması, başvuru ve takibi
 • Başvuru öncesi yurtiçi ve yurtdışı Marka ön araştırma
 • Marka Yenileme İşlemi
 • Adres, Unvan ve Nevi Değişikliği İşlemi
 • Devir Sözleşmesinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
 • Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
 • Taklit ve kullanım durumlarda hukukçularımız aracılığıyla yasal yollara müracaat edilmesi
 • Veraset ve intikal
 • Tescilli Markaların Takibi
 • İtiraz İşlemi
 • Yurtdışı ( Uluslar arası ) Marka Tescili Başvurusu
 • Marka Hukuk Danışmanlığı

Marka Tescil hizmetimiz Türk Patent Enstitüsü lisanslı uzman arkadaşlarımızca, uluslararası belgelendirme ise TÜRK AK akreditasyonlu teknik uzmanlarca siz değerli müşterilerimize sağlanacaktır.

Dijmed Teknoloji, Profesyonel Kadrosu İle Marka Tescil ve Patent Danışmanlık Hizmetiyle Referansları, Bilgi Birikimi ve Tecrübesiyle Güven Veren Bir Kuruluştur.

Markanızın ve Buluşunuzun Hukuksal Güvencesiyiz.

Hizmetlerimiz İçin Bizimle İletişime Geçin.


Bize Ulaşın

Bize Ulaşın

Dijmed: Dijital Mimarınız

Dijmed Teknoloji ayrıcalıklarıyla tanışmak,bilgi almak, müşterimiz olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM